RESTAURACE NA CÍSAŘSTVÍ
Ukončení provozu dne 16.12. 2016.